Najnovije vijesti iz Blata i Hrvatske

Lipanj 09, 2023

Totohost

Razbuktali se požari kod Drniša i Zadra, gori i na Prevlaci

4c2e419a7c13e2ee37c5b90d72be8d5e

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" iz Zemunika upućene su danas na požarišta koja su se ponovno razbuktala u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji.

Nakon gašenja požara kod Supetra na otoku Braču u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, dva kanadera CL-415 odmah su nastavila djelovati na području vatrene fronte Đevrske-Dobropoljci-Ostrovica-Lišanje Ostrovičke u Zadarskoj županiji. Na ova područja upućene su i dodatne snage, tako da u ovom trenutku na požarištima ukupno djeluje šest protupožarnih aviona koji će svoja djelovanja usmjeravati na najkritičnije dijelove i sukladno prioritetima gašenja.

Na požarištu kod Supetra na otoku Braču koje je stavljeno pod nadzor gasitelja, upućen je i jedan helikopter Mi-8 MTV, koji će pružati potporu zemaljskim snagama u dopremanju vode.

U međuvremenu, razvio se novi požar na Prevlaci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje je upućen jedan Airtractor AT-802.

Osim zračnih snaga na terenu je angažirano i 48 pripadnika PP NOS Hrvatske kopnene vojske (HKoV) OS RH i to na požarištu kod Drniša, 48 kod Benkovca i 24 pripadnika HKoV-a OS RH na području Promine.