Najnovije vijesti iz Blata i Hrvatske

Listopad 05, 2023

Totohost

MORH raspisao natječaj za kadetsku službu u jesenskom roku

6a3a0b770ea5a67437a45b728e7f1fdc

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je danas, u petak, 21. srpnja 2017. godine, javni natječaj za prijam u kadetsku službu u akademskoj godini 2017./2018. u status kadeta/kadetkinja, u jesenskom upisnom roku, na prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Vojnog inženjerstva.  
Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2017. godine.

Kandidati/kinje se prijavljuju  u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno područnim odsjecima za poslove obrane u kojima se kandidati/kinje nalaze u evidenciji vojnih obveznika odnosno područnim odsjecima za poslove obrane po mjestu prebivališta za kandidatkinje ili na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete. U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u jesenskom upisnom roku u rujnu 2017.
Upise na sveučilišni studij iz ovog natječaja kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, početkom rujna 2017. godine bit će upućeni na pripremni kamp.
Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (Narodne novine, br. 158/13 i 5/17.).

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima, priopćio je MORH.